/ Príjmacie skúšky

Príjmacie skúšky

Chcete detskú tvorivosť a energiu rozvíjať umením? Na našej škole sa snažíme každého v jeho talente a schopnostiach posúvať ďalej. A nemusí to byť len malý človek, venujeme sa aj stredoškolákom alebo dospelým. Prvý krok, však musíte urobiť Vy!

Prijímacie skúšky sa budú konať v dňoch 12. a 13. júna 2023 na všetkých pracoviskách školy.

Požiadavky na prijímacie skúšky.pdf

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava