/ Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie informácií

Faktúry

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Faktúry 2022 XLSX 22.48 kB Stiahnúť
Faktúry 2021 XLSX 29.25 kB Stiahnúť
Faktúry 2020 XLSX 30.02 kB Stiahnúť
Faktúry 2020 január XLS 27.00 kB Stiahnúť
Faktúry 2019 XLSX 70.92 kB Stiahnúť
Faktúry 2018 XLSX 54.48 kB Stiahnúť
Faktúry 2017 XLSX 61.66 kB Stiahnúť
Faktúry 2016 XLSX 38.43 kB Stiahnúť
Faktúry 2015 - 1 DOCX 35.96 kB Stiahnúť
Faktúry 2015 XLSX 10.28 kB Stiahnúť
Faktúry 2014 XLSX 18.67 kB Stiahnúť
Faktúry 2013 XLS 104.00 kB Stiahnúť

Objednávky

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Objednávky 2022 XLS 42.50 kB Stiahnúť
Objednávky 2021 XLS 45.00 kB Stiahnúť
Objednávky 2020 XLSX 19.31 kB Stiahnúť
Objednávky 2019 XLSX 15.42 kB Stiahnúť
Objednávky 2018 XLSX 24.19 kB Stiahnúť
Objednávky 2017 XLSX 24.52 kB Stiahnúť
Objednávky 2016 XLS 40.50 kB Stiahnúť
Objednávky 2015 - 1 DOCX 11.20 kB Stiahnúť
Objednávky 2015 DOCX 14.63 kB Stiahnúť
Objednávky 2014 DOCX 15.56 kB Stiahnúť

Verejné obstarávanie

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Verejné obstarávanie DOCX 11.84 kB Stiahnúť

Zmluvy 2021

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o dielo PDF 4.32 MB Stiahnúť
Zmluva o prenájom koncertnej sály PDF 1.24 MB Stiahnúť
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Cimbalový Prešporok PDF 1.95 MB Stiahnúť
Dodatok 1 Rámcová dohoda PDF 124.81 kB Stiahnúť
Rámcová zmluva PDF 1.64 MB Stiahnúť
Dodatok č.1 Zmluva o vedení účtovníctva PDF 848.98 kB Stiahnúť
Zmluva o prenájme nebytových priestorov PDF 2.33 MB Stiahnúť

Zmluvy 2020

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby PDF 2.23 MB Stiahnúť
Zmluva o spolupráci PDF 2.38 MB Stiahnúť
Zmluva o dodávke zemného plynu PDF 4.46 MB Stiahnúť
Dodatok k zmluve Telekom PDF 2.16 MB Stiahnúť
Dodatok k zmluve s Edenred PDF 2.17 MB Stiahnúť
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb PDF 945.83 kB Stiahnúť

Zmluvy 2022

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu PDF 3.80 MB Stiahnúť
Zmluva o spolupráci PDF 2.49 MB Stiahnúť
Zmluva o poskytovaní verejných služieb PDF 4.08 MB Stiahnúť
Zmluva o poskytovaní služieb PDF 7.07 MB Stiahnúť
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže v hre na cimbale PDF 1.57 MB Stiahnúť
Dohoda o spolupráci MČ Lamač, ZŠ Lamač a ZUŠ J. Kresánka PDF 3.18 MB Stiahnúť
Zmluva o nájme nebytových priestorov PDF 1.79 MB Stiahnúť
Dodatok č.2 k Zmluve o vedení účtovníctva PDF 237.28 kB Stiahnúť

Zmluvy 2018

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o poskytovaní služieb PDF 2.02 MB Stiahnúť
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Cimbalový Prešporok PDF 1.30 MB Stiahnúť
Zmluva na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie PDF 2.03 MB Stiahnúť
Zmluva na plnenie úloh civilnej ochrany PDF 2.22 MB Stiahnúť

Zmluvy 2017

Názov dokumentu Formát Veľkosť súboru
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu PDF 3.02 MB Stiahnúť
Zmluva o združenej dodávke elektriny PDF 3.45 MB Stiahnúť
Zmluva o spolupráci PDF 2.42 MB Stiahnúť
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže v hre na cimbale PDF 1.31 MB Stiahnúť
Rámcová dohoda s SPP PDF 10.90 MB Stiahnúť
Zmluva o nájme nebytových priestorov PDF 2.76 MB Stiahnúť
Dodatok k zmluve s Edenred PDF 1.71 MB Stiahnúť
Dodatok č.1 k rámcovej dohode PDF 4.65 MB Stiahnúť
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov PDF 955.72 kB Stiahnúť

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava