/ Galérie / Cimbalová prehliadka 2017 a Svetový cimbalový kongres

Cimbalová prehliadka 2017 a Svetový cimbalový kongres

V piatok 29. septembra 2017 sa konalo vyhodnotenie cimbalovej prehliadky v Koncertnej sále Akadémie umení a tiež koncert najlepších účastníkov prehliadky v Kongresovej sále Hotela Lux, ktorá sa konala tentoraz v Banskej Bystrici v rámci Svetového kongresu cimbalistov (CWA). Súťaž sa konala v rámci Svetového kongresu cimbalistov a koncert víťazov našej celoslovenskej súťaže si vypočuli účastníci kongresu nielen z celej Európy, ale aj z Číny, Japonska, Mexika, USA, Izraela, Iránu, Taiwanu, Singapuru atď.
V piatok 29. septembra 2017 sa konalo vyhodnotenie cimbalovej prehliadky v Koncertnej sále Akadémie umení a tiež koncert najlepších účastníkov prehliadky v Kongresovej sále Hotela Lux, ktorá sa konala tentoraz v Banskej Bystrici v rámci Svetového kongresu cimbalistov (CWA). 

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava