/ Galérie / Cimbalový Prešporok 2019 26.-27.4.2019

Cimbalový Prešporok 2019 26.-27.4.2019

V dňoch 26. a 27. apríla organizovala naša škola 9. ročník Celoslovenskej súťaže v sólovej hre na cimbale  žiakov ZUŠ "Cimbalový Prešporok 2019", ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaž a sprievodné podujatia sa konali v Karloveskom centre kultúry na Molecovej ulici. Predsedom poroty bol pán Dalibor Štrunc, členmi poroty boli pani Ružena Decká a Mgr. art. Vladimír Homola. Žiaci súťažili v siedmych kategóriách, sprievodnými podujatiami boli Cimbalová škola pani Ruženy Deckej, koncert Cimbal Projekt Ľubomíra Gašpara a vyhodnotenie súťaže spojené so záverečným koncertom v sobotu večer.


Videá z galaprogramu nájdete v galérii.

Piatok - zahájenie súťaže a Cimbalová škola pani Ruženy Deckej - fotky

Piatok - súťaž v piatej a šiestej ketegórii + koncert Cimbal Projekt Ľubomíra Gašpara - fotky

Sobota dopoludnia - súťaž v 1., 2.a 7. kategórii - fotky

Sobota popoludní - súťaž v 3. a 4. kategórii - fotky

Vyhodnotenie súťaže a Záverečný koncert - fotky


plagátplagátZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava