/ Galérie / Cimbalový Prešporok 27.11.2020

Cimbalový Prešporok 27.11.2020

V tomto roku prebehla cimbalová súťaž Cimbalový Prešporok 2020 kvôli pandémii Covidu 19 formou videonahrávok, ktoré dňa 27. novembra 2020 hodnotila odborná porota v zložení Mgr. art. Martin Budinský, ArtD., Mgr. Art. Marcel Comendant a Mgr. art. Juraj Helcmanovský ml. na prezentácii v ZUŠ Jozefa Kresánka. V siedmich kategóriách súťažilo spolu 33 žiakov z 15 základných umeleckých škôl z celého Slovenska. 

BULETIN CP2020 finish.docx

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava